Baneregler

1. Gjør deg kjent med flaggreglene og hva de forskjellige flaggene betyr. Se egen plakat.

2. INGEN skal starte og kjøre ut av pit-lane før bettjeningen har gitt klarsignal til dette.

3. Kjøring i pit-lane skal kun foregå i sakte fart, dvs. gangfart

4. Følg kun  hovedbanen, ta ingen snarveier.

5. Dersom du er uheldig og kjører av banen skal du signalisere etter hjelp fra betjeningen. Du  skal ALDRI gå ut av karten. Bli sittende!

6. Ta ikke på motoren (eksosen). Det kan føre til brannskader.

7. Brems godt ned FØR svingen, ikke i svingen.

8. Prøv å sitte så rolig som mulig i setet mens du kjører.

9. Kjøring som er farlig for omgivelsene er ikke tillatt, og det medfører bortvisning fra banen.

10. Skade på gokartene som er resultat av uvettig kjøring medfører erstatningsansvar.

11. Kjøring tilrådes ikke for gravide eller personer med rygg/nakkeskade

12. Det er ikke tillatt å nyte/være påvirket av alkohole eller andre rusmidler.

13. Fører plikter seg til å rette seg etter disse regler, samt betjeningens anvisninger.